Season 56

ЕП056 Разговор за околната среда с Деси Райкова
Dec. 7, 2021

ЕП056 Разговор за околната среда с Деси Райкова

Днес на гости ни е Деси Райкова, човек с интереси в различни среди и най-вече музика и наука. Деси е човек, който наскоро получи признание от Министерство на Околната Среда и Водите за есе по тема “Устойчива мобилност за здравословен …

Episode page