Светофар
★★★★★

Супер нужен подкаст на младото поколение

Невероятен подкаст и супер нужен на младото поколение в България. Повече такива канали са нужни, за да отварят важни и значими теми за младежкото развитие. 5/5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sept. 10, 2020 by iv0" on Apple Podcasts


Светофар